Krby poprad kežmarok tatry  moderné krby > Krby Ako začať postup realizácie

Krby Ako začať postup realizácie

    Bezplatná konzultácia po telefóne


Kontakt

Firma KRBYGARANT sa nachádza  v Tvarožnej okres Kežmarok. Naši klienti sú z regiónu Kežmarok Poprad a Tatry.  

V prípade záujmu, vieme naplniť požiadavky zákazníkov aj z iných regiónoch Slovenska 

Pre prvotný kontakt použite prosím telefónne číslo 0904 217 462, prípadne mailovú adresu krby@krbygarant.sk

Prvý krok: po  telefonickom   alebo   mailovom   kontakte si dohodneme ďalší postup našej komunikácie.   


 
  
Kedy je nás najvýhodnejšie kontaktovať 

Najvýhodnejšie je nás kontaktovať  už v štádiu projekcie domu, kedy vieme odporučiť vhodné miesto  pre umiestnenie a výstavbu krbu. Pomôžeme zadať správne parametre pre komín. Druh a typ komína, výšku sklon komínového napojenia, kde umiestniť výhodne komínové dvierka, minimálnu výšku komínového vyústenie nad strechou a podobné dôležite informácie.


Ak už projekt domu máte a výstavba domu je zahájená , skoré naše kontaktovanie a konzultovanie svojich stavebnotechnický podmienok , môže ešte veľa veci ovplyvniť v prospech samotnej výstavby  vášho krbu.


Obhliadka stavby

Ďalší  krok: Dohodneme si obhliadku stavby, stavebnotechnických podmienok miesta realizácie stavby krbu. Obchodný zástupca firmy KRBYGARANT si   zdokumentuje technické údaje miesta výstavby a dohodne technické kritéria krbu.  

 


Poradenstvo

Každá stavba je špecifická  a vyžaduje si  individuálny prístup.  Preto je potrebné  pri realizácii krbu zabezpečiť optimálny súlad s osobným prianím zákazníka , harmonické včlenenie krbu do daného priestoru a zároveň dodržať technické kritéria .

Pre docielenie týchto požiadaviek vám ponúkame individuálny prístup k vaším potrebám, poradenstvo  a konzultácie počas prípravy a výstavby diela.Návrh a projekt  

Ďalší krok: Na základe osobného výberu štýlu dizajnu krbu zákazníkovi, spracovávame navrch 3D vizualizáciu do stavebných   podmienok zákazníka. Pomocou 3D vizualizácie  si môže zákazník vytvoriť predstavu   o plánovanom krbe.


Dohoda 

Ďalší krok: po schválení návrhu 3D vizualizácie  krbu, krbovej vložky a technický podmienok  diela vyhotovíme pre zákazníka cenovú ponuku za dielo.


Ďalší krok: po schválení   cenovej ponuky zákazník uhradí  zálohu za dielo a zvyšok z celkovej sumy sa dopláca po odovzdaní diela a odskúšaní jeho funkčnosti a prevádzkyschopnosti.


 
 Objednanie komponentov 

Ďalší krok: po uhradení zálohy objednávame jednotlivé komponenty pre dielo krbu a zaraďujeme zákazku do termínového kalendára. Každý komponent, ktorý vstupuje medzi naše produkty musí mať overenú kvalitu.  V závislosti na zložitosti objednaných komponentoch sa dodacie termíny pohybujú od 3 do 6 týždňov.Realizácia 

Ďalší krok, Čas potrebný na realizovanie krbu je 1 až 2 týždne podľa náročnosti.