Cech Kachliarov 

      Sme členmi Cechu Kachliarov Slovenska

Cech Kachliarov Slovenska

CKS je združenie odborných firiem v oblasti stavieb krbov a kachľových pecí
- CKS sa podieľa pri obnovení učebného odboru kachliar na Slovensku. Tento učebný odbor zanikol v roku 1965 a bol obnovený až v roku 2000
- CKS je jediná organizácia, ktorá združuje vyučených remeselníkov v odbore kachliar
- CKS pravidelne organizuje odborné školenia pre svojich členov, čo je prvý predpoklad pre vysokú odbornú úroveň realizácie stavby Vášho krbu alebo pece
Cech slúži zákazníkom ako možný orientačný bod pri výbere, kto mu zrealizuje dielo,  trhovom prostredí, kde ponúkajú svoje služby nespočetne množstvo rôznych stavebných skupín,  rôznej kvality
 
 


Cech kacliarov Slovenska je členom:

 
 
Medzinárodného Zväzu Kachliarov VEUKO  
 
 
      www.veuko.com

 
 
 
 
       
 
Slovenského živnostenského zväzu  
 
 
        www.szz.sk

 
 
 
 
Zväzu stavebných podnikateľov   
 
 
 
 
       www.zsps.sk


PREČO KRB OD CECHU?

 
 
 
OHEŇ je dobrý sluha ale zlý pán, hovorí staré príslovie. Prinášame vám ho do vašich obývačiek, aby oheň bol nielen vašim sluhom, ale aj príjemným spoločníkom. 
Prečo si pre stavbu príbytku pre svojho sluhu a priateľa vybrať člena našeho cechu?
Prečítajte si sedem dôvodov prečo... 

 
 
KVALITA prechádzaním na nové technológie, používaním kvalitných materiálov a pracovných postupov neustále zvyšujeme kvalitu našich diel.Vzájomným  zdieľaním so skúsenosťami pri používaní materiálov a technologických postupov, upozorňujeme na kladné aj záporné stránky. Z chyby jednotlivca sa poučíme, dobrú skúsenosť nasledujú i ostatný. 
 
 
 

 
 
ZDRAVIE
Používame len certifikované zdravotne nezávadne materiály. Pre naše stavby nie sú prípustné materiály s obsahom azbestu, uvoľňujúcich sa mikro vlákien, alebo popolčeka. Maximálna pozornosť patrí aj ochrane pred uvoľnením škodlivých látok zo spaľovania do obytného priestoru a do atmosféry. Pri navrhovaní krbu alebo pece berieme ohľad aj na prípadné alergie na prach, a volíme vhodný druh spotrebiča.
 
 
 
 
 

TECHNOLÓGIA
Takmer vo všetkých oblastiach života dochádza v súčasnosti k rýchlemu vývoju nových technológií a neobišlo to ani oblasť kachliarstva. Čoraz prísnejšie emisné normy pre ochranu životného prostredia boli hlavným hnacím motorom pre vývoj technológií stavieb krbov a pecí. A máme dobrú správu - súčasné spotrebiče na tuhé palivo, či už krby, pece alebo sporáky patria medzi najekologickejšie vykurovacie systémy s nízkymi emisiami a vysokou účinnosťou spaľovania. Naše diela dimenzujeme podľa novodobých pre počtových noriem.  
Držíme teda krok s dobou a využívame najmodernejšie technológie a postupy. Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi národných kachliarskych zväzov, s akreditovanými skúšobnými ústavmi, na úrovni medzinárodného kachliarskeho zväzu VEUKO realizujeme  nové projekty pre ďalší rozvoj technológií. Zúčastňujeme sa školení v Rakúsku, Nemecku, Českej republike, u popredných výrobcov a kachliarov. Návštevou veľtrhov európskeho významu sa oboznamujeme s najnovšími systémami, výrobkami a poznatkami. A tieto poznatky a skúsenosti potom uplatňujeme v našich realizáciách.

BEZPEČNOSŤ 
Dodržiavaním protipožiarnych predpisov chránime vaše zdravie i majetok. Na cechových stretnutiach analyzujeme príčiny požiarovosti na konkrétnych prípadoch, kedy investor podcenil výber kachliara a prizýva si nás už len kôli súdno znaleckému posudku. Nepatrite medzi tých, ktorí nás kontaktujú až vtedy.

VZDELÁVANIE
Vďaka iniciatíve Cechu kachliarov Slovenska bol znovu otvorený učebný odbor kachliar. Po takmer 40 ročnej absencii vzdelávania na Slovensku sa nám podarilo vyplniť túto medzeru a v súčasnosti je už 145 vyučených odborníkov v remesle kachliar.
Novým projektom Cechu kachliarov je otvorenie „Majstrovského vzdelávania“
ako vyššieho stupňa vzdelania v kachliarskom odbore.

ZÁRUKA
Vďaka vzdelávaniu a používaniu moderných a bezpečných postupov dostanete od našich členov vždy kvalitný produkt. Pokiaľ by ste mali pocit že tomu tak nie je, obráťte sa na náš cech, ktorý disponuje rôznymi nástrojmi pre zjednanie nápravy.

TRADÍCIA
Vážime si naše remeslo, udržujeme tradície a nadväzujeme na prácu našich otcov a predchodcov.